Teeme hoonete dokumendid korda!

Seoses uue ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse jõustumisega 01.07.2015 peavad kõik ehitatavad ja kasutatavad ehitised olema registreeritud riiklikus ehitisregistris ning olema seal kirjeldatud oma tehniliste andmetega. Hoonete olemasolu registris saab kontrollida leheküljeltwww.ehr.ee. Alates…

Continue Reading Teeme hoonete dokumendid korda!

Veel on käimas hajaasustuse programm

Huvilistel on võimalik kuni 1. juunini  2016. aastal taotleda hajaasustus programmi raames toetust. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis…

Continue Reading Veel on käimas hajaasustuse programm

Aruvalla küla koristuspäev 2015

Selleks, et meie küla heakord oleks ikka heal tasemel, koguneme pühapäeval s.o 03.05 kell 10.30 Aruvalla mobiilimasti alla, et koos tegutsemise kaudu  koristada prügist Aruvalla küla piirides olev Vana-Tartu mnt ja uue maantee kogujatee äärsed alad.Peale tööde tegemist sööme külaplatsil…

Continue Reading Aruvalla küla koristuspäev 2015

ARUVALLA KÜLA JA KÜLASELTSI ÜLDKOOSOLEK

12.APRILL (PÜHAPÄEV), ALGUSEGA KELL 13.00, VIIKINGITE KÜLA SUURES SAALIS PÄEVAKORD: – ÜLEVAADE 2014 TEGEVUSTEST – MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE – 2015 PLANEERITAVAD TEGEVUSED – KÜLASÜMBOOLIKA JA KOGUKONNA KOOSTÖÖ – KÜLALINE TANEL OTS…

Continue Reading ARUVALLA KÜLA JA KÜLASELTSI ÜLDKOOSOLEK

Talvine lumelükkamine

Kõik majapidamised, kes vastavad Rae valla eratee talvise hoolduse tingimustele,  aga ei ole selleks veel valda avaldust esitanud, siisavalduse esitamise tähtaeg on 1 november. Avalduse blankett on Rae valla kodulehel www.rae.ee/blanketid-ja-vormidja…

Continue Reading Talvine lumelükkamine